Inställt på grund av Coronapandemin

12 augusti, 2020

Den 4 Augusti beslutade Jönköpingsdistriktets styrelse att ställa in de planerade aktiviteterna hösten 2020 på grund av Coronapandemin.